Energijos vartojimo audito paruošimas

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra viena iš Europos Sąjungos ir Lietuvos strateginių politikos krypčių. Taupus energijos vartojimas svarbus kiekvienam galutinės energijos vartotojui. Siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumo galimybes pastate ir parinkti tinkamas priemones inžinerinių sistemų atnaujinimui, pirmiausia reikia įvertinti pastato energijos vartojimo efektyvumą ir parengti Energijos vartojimo auditą.

Energijos vartojimo auditas – analizė, kurios metu įvertinama esama pastato atitvarų ir statinio inžinerinių sistemų būklė, nustatomi veiksniai, lemiantys energijos ir šalto vandens sąnaudas, parenkamos tinkamos priemonės, kurių įgyvendinimas leistų sumažinti ne tik pastato energijos ir šalto vandens sąnaudas, bet ir pagerintų komfortines sąlygas, padidintų pastato ar jo atskirų dalių gyvavimo trukmę.

Išsamusis energijos, energijos išteklių ir šaltojo vandens vartojimo auditas atliekamas atestuotų specialistų vadovaujantis
 „IŠSAMIOJO ENERGIJOS, ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ŠALTO VANDENS VARTOJIMO AUDITO ATLIKIMO VIEŠOJO NAUDOJIMO PASKIRTIES PASTATUOSE METODIKA“, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 4-184. Energijos vartojimo auditas rengiamas renovuojant pastatą ir siekiant gauti finansinę paramą iš Valstybinių ar Europos sąjungos fondų.© 2018 Visos teisės saugomos.
Sprendimas: adme.lt TVS easywebmanager