Investicinio projekto paruošimas

Investicijų projektas - tai dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodo projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius. Tai detalus būsimos veiklos planas, kuriame išnagrinėjami visi pagrindiniai planuojamos veiklos aspektai. Pagal kiekvieną atskirą investicinio projekto struktūrinę dalį galima racionaliai organizuoti projekto įgyvendinimą.

Investicinis projektas gali būti įgyvendinamas kaip atskiras subjektas ir egzistuojančioje, ir naujai kuriamoje įmonėje. Investicinių projektų rengimas priklauso nuo projekto apimties, rūšies, pobūdžio, lėšų pasiskirstymo ir kt.


 

© 2018 Visos teisės saugomos.
Sprendimas: adme.lt TVS easywebmanager